Tag Archives: euro tour

Euro Tour 2012 on Film: Part Four.

Stockholm, SwedenPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Barcelona, Spain PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Paris, France PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Lisbon, Portugal PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Part One // Part Two // Part Three

Advertisements

Euro Tour on Film: Part Three.

Paris, France

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Edinburgh, Scotland

PhotobucketPhotobucketPhotobucketGoodwin-R5-027-12_zpse84b249aPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Part One // Part Two